A-kasse tillader, at du laver frivilligt arbejde, når du er arbejdsløs

5 years ago

Hvis du er arbejdsløs, kan det være svært at holde sig beskæftiget hele dagen med bare at skrive ansøgninger og prøve at få et arbejde. Det kan derfor være en god ide at lave nogle andre ting, der kan gøre, at man kommer lidt ud af huset og møder nogle forskellige mennesker. Det kan for eksempel være ved at lave frivilligt arbejde. Det er en god måde at gøre noget godt for andre, få et socialt liv og nogle nye inputs – og så er det gratis. For det er jo ikke penge, som du har flest af, når du er på dagpenge.

Hvis du gerne vil lave frivilligt arbejde, er det altid en god ide, at du taler med din a-kasse om, hvad du må, og hvad du ikke må. Det kan nemlig være forskelligt fra a-kasse til a-kasse og fra faggruppe til faggruppe. Mange a-kasser vil gerne have, at du søger om deres tilladelse til at lave frivilligt arbejde. Det er derfor vigtigt, at du gør det, inden du kaster dig ud i det frivillige arbejde. Som regel er det en formsag, mens hvis du ikke søger om tilladelse, kan du risikere at blive trukket i dine dagpenge.

Hvilke typer frivilligt arbejde må du lave?

Der er mange typer af frivilligt arbejde, som du må lave. Når man taler om frivilligt arbejde, skelner man mellem frivilligt ulønnet arbejde, altså arbejde, som du egentlig godt kunne blive betalt for. Det ser man for eksempel meget inden for brancher som kommunikation, fotografi, modeverdenen og lignende. Det kan være ved at lave et medlemsblad for en forening eller at være med til at stå for praktikken i forbindelse med et modeshow. Der ser man det meget som en oplevelse at få lov til at være med, og man bliver derfor ikke betalt.

Der er også frivilligt arbejde, som ikke kan udbydes som lønarbejde. Det er for eksempel at være besøgsven for et ældre, ensomt menneske eller at være voksenven for et barn, der måske kun har en forælder. Det kan også være at være ekspedient i en genbrugsbutik. Det er jobs, som du aldrig ville kunne blive betalt for. Det kalder man også aktiviteter.

Hvor meget frivilligt arbejde må man lave, når man er på dagpenge?

Når du har fået tilladelse til at lave frivilligt arbejde af din a-kasse, må du typisk arbejde frivilligt fire timer om ugen i gennemsnit. Det er altså en god mulighed for at komme lidt ud af dit hus og gøre noget nytte. Det kan virke meget nytteløst at være på dagpenge, og der er mange, der kører sur i det. De føler, at der ikke er nogen, der vil have dem, og at det aldrig vil lykkes dem at få et job. Her kan et frivilligt arbejde også være med til at stive dig lidt af. Her har du nemlig mulighed for at møde nogle mennesker, der har brug for dig, og som gerne vil dig.

Frem til marts 2017 er der en forsøgsordning, hvor du må lave frivilligt arbejde 15 timer om ugen, når du er på dagpenge. Du kan tale med din a-kasse om, hvad der er muligt efterfølgende, hvis du gerne vil fortsætte med at lægge mange timer i frivilligt arbejde. Det kan være en god løsning  for dig.

admin